Biuro patentów – czym się zajmuje?

Usługi

Written by:

Własność przemysłowa – należą do niej między innymi patenty – podlega w naszym kraju ochronie. Pomocą w uzyskaniu patentu, w zwalczeniu nieuczciwej konkurencji czy też w ochronie wzorów użytkowych może służyć biuro patentowe.

Jakie usługi oferujemy?

Biuro patentowe kieruje swoją ofertę do tych osób i firm, które potrzebują pomocy prawnej, gdy zamierzają między innymi opatentować wynalazek. Ale oferta biuro patentowe skierowana jest także do tych firm oraz osób,którym zależy na uzyskaniu pomocy prawnej w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Z prośbą o pomoc do biuro patentowe mogą zwrócić się również te podmioty, które chciałyby zastrzec swój znak towarowy. Na życzenie klienta pracownicy zatrudnieni w biurze patentowym mogą przygotować wzory pism, które są niezbędne do tego, aby wzór przemysłowy został zgłoszony do Urzędu Patentowego RP. Patent, który zostanie zgłoszony w tym urzędzie będzie chroniony tylko na terenie Polski. Możliwe jest jednak powierzenie także zgłoszenia wzoru przemysłowego do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Czym jeszcze może zająć się biuro?

Biuro patentowe z reguły świadczy dość szeroki zakres usług. Na pewno więc zainteresowane osoby bądź firmy mogą powierzyć mu opracowanie dokumentacji i zgłoszenie wynalazków oraz wzorów użytkowych w trybie krajowym, europejskim i międzynarodowym. Do tego pracownicy biura mogą wydawać ekspertyzy i opinie prawne oraz sporządzać listy ostrzegawcze w sprawie,gdy doszło do naruszenia patentu albo wzoru użytkowego.