Biuro patentowe – w jakich sytuacjach warto się do niego wybrać?

Usługi

Written by:

Firma chcąca stale cieszyć się popularnością wśród klientów i utrzymywać się na mocnej pozycji rynkowej musi dbać o swój rozwój. W obecnych czasach rozwój ten może polegać między innymi na tworzeniu nowych technologii i opracowywaniu nieznanych nikomu rozwiązań. Jeśli jednak uda się stworzyć coś takiego, trzeba również zabezpieczyć się przed nielegalnym wykorzystywaniem własnych pomysłów przez konkurencję. Pomoże nam w tym biuro patentowe.

Czym jest patent?

Patent to ochrona danego wynalazku, rozwiązania czy nawet znaku towarowego przyznawana jego twórcy. Określa on jasno, na jakich zasadach inni mogą korzystać z osiągnięć właściciela wynalazku. Patent może być udzielony na określony czas, ale niektóre technologie objęte są stałą ochroną i dostęp do nich jest zamknięty przez biuro patentowe. Patent może dotyczyć wielu dziedzin, i niekoniecznie musi chodzić tu o wielkie i przełomowe wynalazki.

Jak uzyskać patent?

Przyznawaniem takiej ochrony zajmuje się biuro patentowe. Statystyki pokazują, że nie wszystkie wynalazki do tego zgłoszone rzeczywiście otrzymują patent. Niekiedy przeszkodę stanowią tu pewne wątpliwości prawne, jak na przykład to, czy dany wynalazek – choć sam w sobie unikalny – nie narusza w żaden sposób innych technologii objętych patentem. Firma chcąca uzyskać patent może skorzystać z pomocy prawnej specjalistów, którzy załatwiają w jej imieniu wszystkie formalności. Profesjonalne biuro patentowe może pomóc każdemu klientowi w przejściu przez wszystkie związane z tym formalności. Warto pamiętać, że uzyskanie go wiąże się również z obowiązkiem wniesienia stosownych opłat. Wszystko zależy od tego, o jaki dokładnie rodzaj patentu chodzi o jakiej technologii ma on dotyczyć. W związku z tym dobrze jest wcześniej zapoznać się ze wszystkimi podstawami prawnymi w tej kwestii.