Kto korzysta z usług kancelarii patentowych?

Usługi

Written by:

Rzecznik patentowy to jeden z zawodów, które zaliczane są do zawodów zaufania publicznego. Rzecznik patentowy to zawód, który mogą wykonywać zarówno osoby, które ukończyły studia na wydziale prawa, jak również absolwenci uczelni technicznych.

Kompetencje rzeczników patentowych

Rzecznik patentowy może pracować w kancelaria patentowa pod warunkiem, że wcześniej odbył aplikację rzecznikowską. Kancelaria patentowa oferuje osobom fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym oraz podmiotom gospodarczym pomoc z zakresu własności intelektualnej. Klienci, którzy zdecydują się na skorzystanie z usług, które oferuje kancelaria patentowa mogą liczyć na to, że radca patentowy będzie reprezentował ich w Urzędzie Patentowym, gdy zechcą uzyskać patent na swój wynalazek. Radca patentowy może reprezentować swojego klienta nie tylko w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polski. Wynalazki można zastrzec także w trybie europejskim i międzynarodowym. Również wówczas klientów może reprezentować radca patentowy.

Jakimi sprawami zajmują się radcy patentowi?

Ochrona patentu przysługuje każdemu wynalazcy. Patent objęty jest szczególną ochroną prawną. Aby mieć prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku trzeba posiadać do niego patent. Patent udzielany jest osobie fizycznej na jej wniosek. W większości krajów, także w Polsce ochrona patentu trwa 20 lat. We wszystkich krajach ochrona patentowa udzielana jest na podobnych warunkach. Więcej osoby zainteresowane tym tematem mogą przeczytać w naszym wcześniejszym artykule.