Norma 14001 ISO – co należy o niej wiedzieć?

Dla firm

Written by:

Każdego roku coraz więcej organizacji i przedsiębiorstw chce podnosić jakość i skuteczność swoich działań – przy jednoczesnym dbaniu o środowisko naturalne. To właśnie w tym celu powstała dyrektywa unijna PN EN ISO 14001, która zawiera najbardziej kluczowe wymagania dotyczące zarządzania środowiskowego. Dzięki temu ISO 14001 umożliwia podjęcie działań, których celem jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom (przy uwzględnieniu potrzeb społeczno – ekonomicznych). Dla kogo jest norma 14001 ISO i jakie przynosi korzyści? Oto podstawowe informacje.

14001 ISO – dla kogo?

Normę 14001 ISO tak naprawdę można wdrożyć we wszystkich organizacjach i przedsiębiorstwach – bez względu na ich wielkość, ilość zatrudnionych pracowników oraz branżę, w jakiej działają. Ze względu na swój uniwersalny charakter certyfikat ISO 14001 jest zalecany zarówno w małych firmach działających na rynku krajowym, jak i w dużych międzynarodowych organizacjach. A ponieważ ISO 14001 wymaga pewnego zaangażowania, to jest dedykowany zwłaszcza tym organizacjom, które chcą doskonalić system zarządzania środowiskowego i działać zgodnie z ustaloną polityką.

14001 ISO – podstawowe zalety

Certyfikat ISO 14001 charakteryzuje się wieloma zaletami. Te najważniejsze to:

  • poprawa wizerunku danej organizacji inwestorów oraz potencjalnych klientów
  • budowanie przewagi konkurencyjnej (zarówno na rynku lokalnym, jak i tym międzynarodowym)
  • zwiększanie wzajemnego zaufania
  • poprawianie ogólnego wizerunku firmy (która prezentuje się jako ta, która przestrzega obowiązujących norm prawnych)
  • skuteczne osiąganie celów gospodarczych
  • uporządkowanie stanu prawnego (co ułatwia uzyskiwanie różnorodnych pozwoleń)

Jednocześnie wdrożenie normy 14001 ISO to osiągniecie wielu korzyści ekonomicznych – zmniejszenie zużycia energii czy redukcja kosztów związanych z utylizacją odpadów.

Norma 14001 ISO to korzyści zarówno dla firmy, jak i dla środowiska. Dlatego warto ją wdrażać we wszystkich organizacjach.