Zalety franczyzy w prowadzeniu szkoły

Dla firm

Written by:

Model franczyzy jest coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. O ile do niedawna związany był głównie z usługami gastronomicznymi, to obecnie coraz częściej pojawia się franczyza edukacyjna.

Franczyza – mniejsze ryzyko i wsparcie

Skondensowane ryzyko niepowodzenia biznesowego to największa zaleta systemu franczyzowego. Wynika to z faktu, że szkoła językowa franczyza będzie miała sprawdzoną, wypróbowaną koncepcję edukacji na rynku. Prowadzenie szkoły językowej jest tutaj o tyle prostsze, że otrzymujemy pełny know how i tym samym unikamy błędów, które zazwyczaj przydarzają się początkującym.

Szczególnie popularnym modelem jest szkoła językowa franczyza dla dzieci, gdyż edukacja najmłodszych w tym zakresie jest najtrudniejsza i wiążę się z koniecznością wypracowania określonych standardów. Szkoła językowa franczyza pozwala właścicielowi małej szkoły konkurować z dużymi markami w branży edukacyjnej, a franczyzobiorca może skorzystać z efektu skali. Dodając do tego reputację franczyzodawcy w branży, franczyzobiorca może występować pod uznaną marką szkolną i będzie mieć wyraźną przewagę nad konkurentem biznesowym.

Szkolenia i doświadczenie

Dzięki wsparciu szkoleniowemu udzielonemu przez franczyzodawcę, franczyzobiorca nie musi przechodzić samodzielnie przez cały system wdrażania standardów, co ostatecznie znacznie zwiększa jego szanse na odniesienie sukcesu.

Szkoła języka franczyza korzysta z doświadczenia franczyzodawcy w dziedzinie zarządzania i administracji, a ponadto większość franczyzodawców udostępnia zaplecze i wsparcie, w tym usługi rozwiązywania problemów, aby pomóc franczyzobiorcom w ich codziennych staraniach. Wsparcie to obejmuje usługi zarządcze i administracyjne, informacje i wsparcie marketingowe.