Certyfikat 14001 ISO – podstawowe informacje

Dla firm

Written by:

Przystąpienie do Unii Europejskiej zobligowało Polskę do przyjęcia wielu norm i certyfikatów. Jednym z nich jest PN-EN ISO 14001, którego ostateczna wersja została opublikowana w 2015 roku. Czym jest ISO 14001 i jakie są zalety jego wdrożenia?

14001 ISO – czym jest?

Norma 14001 ISO to jeden z podstawowych standardów dotyczący systemów zarządzania środowiskowego. Jest oparty o międzynarodowe standardy, a jego stosowanie jest potwierdzeniem wdrażania standardów zmierzających do ograniczenia negatywnych oddziaływań organizacji na środowisko. Celem tego certyfikatu jest przede wszystkim poprawa efektów działalności środowiskowej i przygotowanie do odpowiedniej reakcji w przypadku zagrożenia ekologicznego. Warto też wspomnieć tutaj o tym, że certyfikat ISO 14001 jest normą międzynarodową, która pozwala na zmniejszenie niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne przy jednoczesnej rentowności.

14001 ISO – podstawowe zalety

Certyfikat ISO 14001 charakteryzuje się wieloma zaletami. Wśród tych najważniejszych trzeba wymienić:

  • zmniejszenie poboru energii i ilości odpadów
  • zwiększona efektywność w obniżaniu kosztów działalności
  • rozwój możliwości biznesowych
  • większe zaufanie klientów (dzięki wypełnianiu zobowiązań prawnych)
  • lepsza adaptacja do zmieniających się warunków prowadzenia biznesu
  • minimalizowanie sytuacji awaryjnych w firmie
  • wzrost konkurencyjności na rynku

Dodatkowe korzyści to zwiększenie zaangażowania najwyższego kierownictwa, wzmocnienie podejścia procesowego (co zwiększa poprawę wszystkich obszarów biznesowych – nie tylko środowiskowych), konieczność analizy aspektów środowiskowych oraz szersze spojrzenie na wszystkie aspekty działalności.

Certyfikat ISO 14001 to norma, która już na stałe weszła w organizację polskich przedsiębiorstw. Dzięki niej można się rozwijać z zachowaniem poszanowania środowiska.