Ochrona patentowa dla własnych technologii

Usługi

Written by:

Ciągłe rozwijanie się i tworzenie nowych technologii czy rozwiązań jest nieodłącznym elementem każdej firmy, która chce utrzymywać mocną pozycję na rynku. Równocześnie jednak w czasach ogromnej konkurencji trzeba znaleźć odpowiedni sposób na chronienie swoich wynalazków. W końcu opracowanie pewnych technologii może stanowić wielki wydatek i owoc całych lat badań, trudno zatem dziwić się temu, że większość firm nie chce dzielić się z konkurencją efektami takiej inwestycji. Do zabezpieczania własnych technologii służy często ochrona patentu.

Prawo patentowe – podstawy

Słowo patent z jednej strony jest pojęciem powszechnie znanym, ale z drugiej większość ludzi nie zna dokładniejszych podstaw prawnych i zasad uzyskiwania takiej ochrony. Mówiąc ogólnie, dzięki zabezpieczeniu patentowemu można ochronić swoje autorskie rozwiązania czy technologie przed wykorzystywaniem ich przez konkurencję. Patentem mogą być obejmowane różne rzeczy, od projektów pojazdów i maszyn, aż po receptury produktów spożywczych.

Uzyskiwanie patentu w Polsce

Pomoc w uzyskaniu patentu w naszym kraju może świadczyć kancelaria patentowa. Jak pokazują statystyki, samo zgłoszenie danej technologii do opatentowania nie jest jeszcze równoznaczne z otrzymaniem takiej ochrony. Powody odrzucenia wniosków mogą być różne – często na przykład jedna technologia która teoretycznie jest oryginalna może w rzeczywistości naruszać inny patent. Warto wiedzieć też, jak chronić patent przed nielegalnym wykorzystywaniem go przez konkurencję. W przypadku rzeczywiście dobrych i autorskich rozwiązań cały włożony w to wysiłek jest świetną inwestycją.