Czym zajmują się kancelarie patentowe?

Usługi

Written by:

Znaki towarowe,wynalazki czy odkrycia zaliczane są do dóbr niematerialnych. Przysługuje im ochrona prawna. W przypadku wynalazków formą ochrony jest patent.

Czym zajmują się kancelarie patentowe?

Wiele osób nawet nie wie, że w naszym kraju prowadzą działalność także kancelaria patentowa. Kancelaria patentowa, w której zatrudnieni są rzecznik patentowy jest miejscem, do którego mogą skierować swoje kroki wszyscy wynalazcy. Kancelaria patentowa, a raczej zatrudniony w niej rzecznik patentowy ma uprawnienia do tego, aby w Urzędzie Patentowym RP reprezentować wynalazcę, który chce na swój wynalazek uzyskać patent. Uzyskując dla swojego wynalazku patent będzie pewny, że będzie on chroniony przez okres 20 lat. Rzecznik patentowy może reprezentować klientów nie tylko w Urzędzie Patentowym RP.  Radca patentowy w imieniu klienta może stanąć także przed sądem administracyjnym lub powszechnym. Warto wspomnieć, że radca patentowy to zawód zaufania publicznego. Obowiązuje go zachowanie tajemnicy. Bardzo ważne jest także to, że radca patentowy nie może zostać zwolniony z zachowania tajemnicy zawodowej.

Kiedy zwrócić się o pomoc?

Do radcy patentowego o pomoc można zwrócić się zawsze wtedy, gdy jest nam potrzebna pomoc w zakresie ochrona patentu. Rzecznik patentowy może zająć się na przykład przeszukaniem baz patentów. Dzięki temu już na wstępnym etapie można dowiedzieć się, czy wynalazek ma szanse na ochrona patentu zaoszczędzając w ten sposób mnóstwo czasu. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym wcześniejszym artykule.